Entries by Martin Vybíral

Jana Vránová – 2014

Výběr fotografií pro výstavu v GALERII OTEVŘENÁ ZAHRADA se váže k tvorbě  Martina Vybírala z několika posledních let. Jsou zde zastoupeny dvě polohy jeho prací, které  spolu  úzce souvisejí. Martin Vybíral fotografuje především městskou krajinu a objekty, které jsou její součástí – krajinné prostory poznamenané civilizačními zásahy jsou námětem jeho černobílých i barevných fotografií. Vyhledává […]

Text katalogu, Dům umění města Brna, Jana Vránová, 2011

V posledním desetiletí fotografuje Martin Vybíral především městskou krajinu a objekty, které jsou její součástí – krajinné prostory poznamenané civilizačními zásahy jsou námětem jeho černobílých i barevných fotografií. Nejčastěji jsou to lokality, opuštěné a jakoby zapomenuté jejich uživateli, prázdné plochy a části užitných staveb s detaily či torzy předmětů, stavebních a industriálních konstrukcí, krajinná zákoutí kde se […]

Text katalogu, Antonín Dufek, 2010

Někdy koncem devadesátých let Martin Vybíral dospěl k velmi ojedinělému způsobu fotografování. Jeho černobílé snímky nehybného světa vznikají dnes již antikvární technikou negativ – pozitiv a vyznačují se zvláštní tonalitou. Vznikají obvykle za soumraku, v „hodině mezi psem a vlkem“ a za pomoci bleskového světla (platí to zejména pro soubor Rozetmívání). Zobrazené tvary jsou tedy viditelné […]

Antonín Dufek – 2008

Vybíralovy tišiny Fotografie má stejně jako hudba své žánry, hlasitost a „ladění“od společenských opusů až po komorní díla. Vybíralovy snímky nehybného světa kolem nás lze počítat k těm tichým a komorním hlavně proto, že reflektují nejen svět, ale také médium, které jim dalo vzniknout. Proto se vyplatí „naslouchat“ jim déle a usilovněji, než například útočným […]

Antonín Dufek – 2008 HOST

Snímky nehybného světa Fotografie má stejně jako hudba své žánry, hlasitost a „ladění“ od společenských opusů až po komorní díla. Vybíralovy snímky nehybného světa kolem nás lze počítat k těm tichým a komorním hlavně proto, že reflektují nejen svět, ale také médium, které jim dalo vzniknout. Proto se vyplatí „naslouchat“ jim déle a usilovněji než například útočným obrazům reklamního […]

Antonín Dufek – 2007

Ptaní po osudu civilizačních produktů lze u nás doma dovést až k Janu Nerudovi, který psal o slamníku vyhozeném na ulici. Kam s ním, ptal se někdy před 150 lety ve svém slavném fejetonu, a položil tak onu zásadní otázku, s kterou se potýkáme dodnes. Jen si můžeme přát, abychom spolu s ním mohli řešit problém slamníku a […]

Eduard Stuchlík – 1999

Tajemný svět detailu přináší duševní očistu Miroslav Bravenec a Martin Vybíral vystavují společně   Grafik Miroslav Bravenec a fotograf Mar­tin Vybíral společně vy­stavují do 9. prosince to­hoto roku v Místodržitel­ském paláci v Brně. Expozice nazvaná tajemný svět detailu tak dokládá, že grafika a fotografie jsou výtvarné disciplíny sobě nejbliž­ší – na této výstavě však jde […]

PhDr. Jana Pavlíčková, 1999

Fotografie a Martin Vybíral   Mnoho bylo napsáno o historii fotografie. 0 osobnostech, které svým dílem dokázaly, že fotografie nepatří do malířství, že se zrodil nový umělecký obor. Jsou knihy návodů, jak udělat dobrou fotografii. Fotografovat umíme všichni (mnohdy si to myslíme). S automaty, kde stačí zmáčknout tlačítko, převinout film, nechat vWolat (někým) a pak […]

Miroslav Myška – 1998

Martin Vybíral   Brněnský rodák, fotograf, pedegog, experimentátor, milý a dobrý člověk, fotografuje Uhrčický zámek, to je vlastně vše co je potřeba říci o této výstavě, představené fotografie hovoří samy za sebe. Přece jen se zmíním o brněnském rodáku, který léta bydlel jako já na Čápkově ulici a studoval stejný obor na Šuřce, kam se […]