Roman Muselík – 1988

Fotografické počátky Martina Vybírala, ještě v době stu­dia na SUPŠ, se odvíjely pod vlivem tvorby Vladimíra Židlického. Vznikla tu řada vizuelně účinných prací, které charakterizovalo pře­devším zkoumání esteticko-výtvarné nosnosti části fiqur, geometric­kých struktur a kresebných zásahů. V průběhu doby si Vybíral ujasnil svůj způsob chápání skutečnosti a jeho ekvivalentni vyjádření, které s sebou přinesla i stále sílící potřeba realizace sebevýrazu. Toto určité přehodnocení východisek bylo patrně podníceno též vnějšími vlivy ­zejména aranžované akční“ fotografie na FAMU, používající tělo a lidskou figuru jako nejvlastnější motiv k tematizaci obecných vztahů člověka a společnosti, civilizace, přírody. Starší i novéjší podněty však Vybíral zpracovává ve svých vlastních intencích a do svébytně osobních poloh. Odlišně od některých představitelů proudu aranžované a inscenované fotografie. jimž jsou jejich fotografické obrazy “před­evším nástrojem neverbální komunikace autora s divákem“ (A.Dufek), jeví se být Vybíralovi jeho tvorba v prvé řadě formou komunikace se sebou samým. Vytváří výrazně autoreflexivní fotografie, na nich konfrontuje svůj figurální portrét či figuru, která je podána ve vypja­tých akcích“ nebo naopak věcně ztrnulých pózách, s prostředím zchátralých civilizačních objektů či potemnělých domácich interiérů. Tyto naznačují vztahy k nejbližšímu okolí nebo evokují v nejrůznějšich gradacích pocity jakési melancholie a osamělosti, přesto však jsou cítěny jako tichá“ součást světa lidí. Způsob, na kterém autor zaklá­dá své sdělení se pohybuje od expresivních spojení objektů staveb a temnosvitně ozářené postavy, sestavených do jasných, čistých kompo­zic, výrazově monumentalizovaných i větším formátem zvětšenin, přes intimně zabarvené fotografické reminiscence a práce stavící na ireálnosti inscenace, ke snímkům, na nichž v jistém smyslu obnovuje dřívější program kultivace obrazové formy a používání světelných e­fektů, jež umocňují zvláštní magické vyznění.   Roman Muselík 1988 Text pro katalog Magda a Martin Vybíralovi Galerie Mladých, Brno